Byggledning

Vi har lång erfarenhet av byggledning. 

Vi erbjuder erfaren och kunnig byggledning för bygg- och markprojekt. Viklket innebär att vi tar ansvar för och ser till att samordna, granska och kontrollera att entreprenörerna håller sig till avtal både Ekonomiskt, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Produktionsmässigt.

  • Hjälpa byggherrar och beställare med kontroll och granskning av entreprenörer.
  • Beställarens kontaktperson gentemot myndigheter och de som berörs av projektet.
  • Granskning av ritningar.
  • Granska Kvalitet-, Miljö- och Arbetshandlingar.
  • Granska och stämma av tidplaner.
  • Granska och stämma av betalningsplaner.
  • Granska och stämma av ÄTA-arbeten.
  • Hålla byggmöten och upprätta korrekta byggmötesprotokoll.

Uppdragen kan skötas på fast pris eller som löpande räkning med fast timkostnad.