Fuktmätning

Innan inbyggnad av trämaterial såsom stomme, väggar etc  och applicering av tätskikt och golvbeläggningar ska ett dokumenterat fuktprov utföras.
Kontrollplanen enl PBL ställer oftast krav på dokumentation och reglerna i BBR är klara, uppmätta värden ska dokumenteras.
Antalet fuktskador pga att btg-plattan inte har varit uttorkad riktigt och träkonstruktioner har för hög fuktkvot har ökat dramatiskt.
Vi utför alla de fuktmätningar som bestämelserna kräver och dokumenterar för signering av kontrollplanen.