Bygglov

Bygglovsansökan                  

Beställaren erhåller komplett hjälp med bygglovsansökan; allt från idé till inlämnat bygglov. Tjänsten innefattar framtagande av fackmannamässiga ritningar, ifyllnad av erforderliga blanketter, all myndighetskontakt, inlämnande av bygglovsansökan till kommunen samt att vi biträder byggherren med kontrollansvarig under hela projektet Ersättning enligt prislista tillkommer för framtagande av ritningar.                  

Bindande offert kan lämnas på begäran, efter det att projektets omfattning redovisats av beställaren/byggherren.                  

Ritningar                  

Innefattar framtagande av kompletta och fackmannamässiga bygglovshandlingar såsom plan-, fasad-, sektionsritningar, situationsplan (om myndigheten kräver nybyggnadskarta tillkommer kommunens avgift för denna) samt eventuell ritningsförteckning.